A GIRL SHOULD BE TWO THINGS: CLASSY & ELEGANT

Blog

Nov 21 2018

RonenTelAviv

כשראיתי אותה היה לי התקף לב כי היא באמת יפה. היא נישקה אותי מלכתחילה עד הסוף. שלי firends, העצה שלי לך להיות ג 'נטלמן ונדיב לה. אחרי זה היא תהיה כמו חברה שלך. שלא תשכח, בחיים החברתיים שלך קשה להיפגש עם בחורה כמוה. האם אני נפגש איתה שוב? בטח, אני מבלה את כל מה שלי לה!